ΔΠΛΡ-5752180005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2018 - 09:44

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαρκέτου τηλ.: 2108206506 και N. Κιούσης τηλ.: 2108206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 107, όροφος 4ος, Γραφείο 408

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Εξοπλισμού του Αποθηκευτικού Συστήματος ΙΒΜ V7000

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/06/2018
ΑΔ: A104166
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής