ΔΠΛΡ-5752180004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/07/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Θρ. Μανιάτη 210 8206528 και κ. Ν. Κιούση 210 8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 107, όροφος 4ος, Γραφείο 408.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων "ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III"

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/06/2018
ΑΔ: A104155
Συμπλήρωμα 1 25/06/2018
ΑΔ: A104227
Προϋπολογισμός: € 75.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής