ΔΠΛΡ-5752180002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/05/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαρκέτου τηλ:2108206506, Ν. Κιούσης τηλ:2108206530
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΛΡ 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανανέωση αδειών χρήσης Ενιαίας Πλατφόρμας Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ψηφιακών Υπογραφών Cosign

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/05/2018
ΑΔ: A102941
Συμπλήρωμα 1 21/05/2018
ΑΔ: A103044
Προϋπολογισμός: € 13.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής