ΔΠΛΡ-5752180001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/02/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ. Κομματά 2108206519, Ν. Κιούσης 2108206530
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, τηλέφωνο 210 8828236.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών On Site Τεχνικής Υποστήριξης των υποδομών λογισμικών Symantec, 21 Ανθρωποημερών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5752180001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/01/2018
ΑΔ: A101369
Συμπλήρωμα 1 16/02/2018
ΑΔ: A101484
Προϋπολογισμός: € 7.350 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής