ΔΠΛΡ-5751210020 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2021 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αν. Κουλουκάκη 2108206039
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751210020
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 24.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής