ΔΠΛΡ-5751210009 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΣΤ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ.: 210 8206531 και Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ Τηλ.: 210 8206530
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Aνανέωση Υπηρεσιών Μίσθωσης 100 αδειών χρήσης Citrix και παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751210009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15.397,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής