ΔΠΛΡ-5751200036 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΤΗΛ. 210 8206512
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της διεργασίας συναλλαγών πιστωτικών καρτών μέσω της πλατφόρμας «e-bill-eCard» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου PCI DSS v3.2.1, για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751200036
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/12/2020
ΑΔ: A117144
Συμπλήρωμα 1 22/12/2020
ΑΔ: A117145
Συμπλήρωμα 2 15/01/2021
ΑΔ: A117146
Προϋπολογισμός: € 7.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής