ΔΠΛΡ-5751200035 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: n.marketou@dei.com.gr
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εκατό (100) Απλών Τηλεφωνικών Συσκευών και δέκα (10) Συσκευών Φαξ για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. Οι συσκευές θα καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751200035
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/12/2020
ΑΔ: A116961
Συμπλήρωμα 1 14/12/2020
ΑΔ: A117006
Προϋπολογισμός: € 3.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής