ΔΠΛΡ-5751200034 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: T.Kommata@dei.com.gr, 210-8206519
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Αεροσυμπιεστή Compair L30RS και του Ξηραντή Compair τύπου F0045CS+ καθώς και φίλτρων γραμμής Compair

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751200034
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 3.420 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής