ΔΠΛΡ-5751200031 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/11/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: n.marketou@dei.com.gr 210-8206512
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751200031
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/10/2020
ΑΔ: A116824
Προϋπολογισμός: € 29.665,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής