ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/01/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αρετή Στάθη (τηλ.210 5292523) και κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (00302105292680). Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292523) και την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr και c.chatsidou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στoν Κλάδο Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΔΔΑΜΠ (Γ’ Σεπτεμβρίου 22 10432 Αθήνα), από τον κ. Αντζουλάτο Βασίλειο (τηλ. 00210 5293828) για την Ομάδα Α, και στον πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, στον Κλάδο Έργων Βορρά της ΔΔΑΜΠ, από τον Αλέξανδρο Ζάρκα (τηλ. 002463059216) για την Ομάδα Β, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.antzoulatos@dei.gr και a.zarkas@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/12/2021
ΑΔ: A119417
Συμπλήρωμα 1 07/01/2022
ΑΔ: A119476
Συμπλήρωμα 2 25/01/2022
ΑΔ: A119553
Προϋπολογισμός: € 257.940,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής