ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/01/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αρετή Στάθη (τηλ.210 5292523) και κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (00302105292680). Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292523) και την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr και c.chatsidou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στoν Κλάδο Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΔΔΑΜΠ (Γ’ Σεπτεμβρίου 22 10432 Αθήνα ), από τον κ. Αντζουλάτο Βασίλειο (τηλ. 00210 5109519) ή στον πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, στον Κλάδο Έργων Βορρά της ΔΔΑΜΠ, από τον κ. Ζάρκα Αλέξανδρο (τηλ. 002463059216) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.antzoulatos@dei.gr και a.zarkas@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου EPCM στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/11/2021
ΑΔ: A119266
Συμπλήρωμα 1 16/12/2021
ΑΔ: A119418
Προϋπολογισμός: € 590.790,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-ΑΠΥ0003 Λήψη