ΔΠΛΠ-ΑΕ0001 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/08/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/08/2021 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αρετή Στάθη (τηλ.210 5292523) και κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αρετή Στάθη (210-5292523) και την κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.com.gr και C.Chatsidou.@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον πρώην στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Τομέα Απόσυρσης ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, από τους κ. Μπιριντζή Χαράλαμπο και κ. Γαλάνο Ιωάννη (24630-24460, 6982005553, 6970006327). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαίρεση του κύριου κτιρίου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, που περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο, το κτίριο αφαλάτωσης και το Control Room, το Σύστημα Αποκομιδής τέφρας με την καμινάδα και τον Πύργο ψύξης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/06/2021
ΑΔ: A118724
Συμπλήρωμα 1 06/07/2021
ΑΔ: A118819
Συμπλήρωμα 2 13/07/2021
ΑΔ: A118850
Συμπλήρωμα 3 30/07/2021
ΑΔ: A118907
Συμπλήρωμα 4 09/08/2021
ΑΔ: A118940
Προϋπολογισμός: € 2.635.763,04 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΠΛΠ-ΑΕ0001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Λήψη
ΔΠΛΠ-ΑΕ0001 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη