ΔΠΛΠ 600201 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/02/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Λαγού
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 της Πρόσκλησης, διατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:/eprocurement.dei.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συμπλήρωση του Μητρώου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εταιρικών επιβατηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων [αμιγώς ηλεκτροκίνητων (BEV) ή υβριδικών ηλεκτρικής εξωτερικής φόρτισης (PHEV) οχημάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ 600201
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/01/2022
ΑΔ: A119532
27/01/2022
ΑΔ: A119566
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής