ΔΠΛΠ-1642 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/01/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292384)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης Λειτουργιών Παραγωγής (Γ’ Σεπτεμβρίου 22 10432 Αθήνα ), από Σ. Μαυρίδου (2105283622) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Mavridou@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Κλιμακίου Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1642
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/12/2021
ΑΔ: A119446
Συμπλήρωμα 1 29/12/2021
ΑΔ: A119456
Συμπλήρωμα 2 10/01/2022
ΑΔ: A119485
Συμπλήρωμα 3 13/01/2022
ΑΔ: A119509
Προϋπολογισμός: € 134.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής