ΔΠΛΠ-1615 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 2105292384.Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (τηλ.2105292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr) και τον κο Στ. Πελεκάση (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.pelekasis@dei.g). Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑHΣ Αλιβερίου υπεύθυνοι θα είναι οι Χ. Ανδρίτσος / κ. Ν. Χήρας τηλ. 22230-26413 /22230- 26257.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Επιθεώρησης των βαθμίδων Υ.Π. και Μ.Π. του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1615
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/10/2021
ΑΔ: A119130
Συμπλήρωμα 1 01/11/2021
ΑΔ: A119203
Συμπλήρωμα 2 01/12/2021
ΑΔ: A119353
Προϋπολογισμός: € 357.625,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής