ΔΠΛΠ-1608 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 10/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Σωτηροπουλου - Τηλέφωνο : 2105292513
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα., τηλέφωνο 210 5230301 Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου και τον κ. Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.gr και i.venizelos@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου πληροφορίες παρέχονται από τον Τομέα Λιμενικής Εγκατάστασης, και από τον κ. Π. Φωτεινό, και κ.Ι.Γιαννακόπουλο (τηλ. 2292064158, 2292064314, 2292064328) και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις ηλεκτρον. διευθύνσεις p.foteinos@dei.gr, io.Giannakopoulos@dei.gr). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργία εγκατάστασης δεξαμενών και δικτύου υγρών καυσίμων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1608
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/08/2021
ΑΔ: A118992
Συμπλήρωμα 1 10/09/2021
ΑΔ: A119048
Προϋπολογισμός: € 193.884,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΠΛΠ-1608 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη