ΔΠΛΠ-1607 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κ. Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Vasilopoulou@dei.com.gr και I.Venizelos.@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 851 00 Ρόδος, από την κα. Aικ. Χαριστή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση Α.Charisti@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού από τη πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) και αντιστρόφως

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1607
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/07/2021
ΑΔ: A118900
Προϋπολογισμός: € 218.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής