ΤΚΗΜΕ - 219 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2109008821
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ - 219
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/05/2020
ΑΔ: A116117
Συμπλήρωμα 1 05/06/2020
ΑΔ: A116166
Προϋπολογισμός: € 814.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ