ΤΚΗΜΕ - 216 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/06/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2109008838
Υποβολή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ - 216
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/05/2020
ΑΔ: A116155
Συμπλήρωμα 1 05/06/2020
ΑΔ: A116165
Προϋπολογισμός: € 299.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ