ΤΚΗΜΕ-214 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/05/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2020 - 14:02 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. ΛΥΡΑΣ ΤΗΛ: 210 9008838
Υποβολή: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφορμα της ΔΕΗ Α.Ε. TENDER ONE.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-214
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/04/2020
ΑΔ: A114844
Συμπλήρωμα 2 30/04/2020
ΑΔ: A115041
Συμπλήρωμα 3 18/05/2020
ΑΔ: A115107
Προϋπολογισμός: € 135.700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ