ΤΚΗΜΕ-212 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/10/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/10/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. ΛΥΡΑΣ, τηλέφωνο 2109008838
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Οι προσφορές θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών, Λ. Συγγρού 112 6ος όροφος στις 24.10.2019 και από 08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 4.334 κ.μ. ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-212
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 14/10/2019
ΑΔ: A112252
Προϋπολογισμός: € 58.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ