ΤΚΗΜΕ 208 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/09/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/10/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Υποβολή: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TENDER ONE.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ABB DOLMEL ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο 12 SULZER 6RTAF-58 ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ 208
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/08/2020
ΑΔ: A116520
Συμπλήρωμα 1 16/09/2020
ΑΔ: A116594
Προϋπολογισμός: € 181.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ