ΤΚΗΜΕ-192 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: αρμόδια κ. Ε. Κετσέ, τηλ. 210 9008809
Υποβολή: Αθήνα
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Α.Ε. (Λ. Συγγρού 112 – όροφος πρώτος, τηλ. 210 9008809, αρμόδια κ. Ε. Κετσέ, fax: 210 9235990), στις 15.5.2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. Οι προσφορές θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Α.Ε., Λ. Συγγρού 112 - όροφος έκτος, στις 14.5.2018 από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΣΚΥΡΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-192
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/02/2018
ΑΔ: A101531
Συμπλήρωμα 1 12/03/2018
ΑΔ: A102636
Συμπλήρωμα 2 21/05/2018
ΑΔ: A102851
Προϋπολογισμός: € 200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ Συμπλήρωμα Νο2 Λήψη