ΤΚΗΜΕ-184 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/12/2017

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2017 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κετσέ, τηλ. : 210 9008809
Υποβολή: Aθήνα
Στο Πρωτόκολλο της ΔΠΑΝ/ ΔΕΗ Α.Ε, Λεωφόρος Συγγρού 112 6oς όροφος στις 30.11.2017 (από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Μέσης Τάσης Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-184
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/11/2017
ΑΔ: A100201
Συμπλήρωμα 1 23/11/2017
ΑΔ: A100202
Συμπλήρωμα 2 29/11/2017
ΑΔ: A100203
Συμπλήρωμα 3 07/12/2017
ΑΔ: A100204
Συμπλήρωμα 4 14/12/2017
ΑΔ: A100205
Προϋπολογισμός: € 557.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ