ΤΕΠΜ-620 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/02/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.ΟΡΦΑΝΟΥ 210-9008830
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών, Λ.Συγγρού 112, 6ος όροφος την 19.2.2019 και από τις 8.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ-620
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/01/2019
ΑΔ: A107087
Συμπλήρωμα 1 07/02/2019
ΑΔ: A107150
Προϋπολογισμός: € 580.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ