ΤΕΠΜ 618 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/02/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών, Λ.Συγγρού 112, όροφος 6ος στις 4.2.2019 και μέχρι τις 11.00 π.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ 618
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/01/2019
ΑΔ: A107032
Προϋπολογισμός: € 115.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη