ΤΕΠΜ-616 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/06/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.ΟΡΦΑΝΟΥ 210-9008830
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ/ΔΠΑΝ, Λ.Συγγρού 112, 6ος όροφος την 11/6/2018 από 8.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ-Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ-616
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/05/2018
ΑΔ: A103048
Προϋπολογισμός: € 65.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη