ΤΕΠΜ-615 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.ΟΡΦΑΝΟΥ
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Κατάθεση στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών, Λ.Συγγρού 112, όροφος 6ος μέχρι τις 11:00 π.μ. της 15/10/2018

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΓΚΟΥ 4.000 ΚΜ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ-615
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/08/2018
ΑΔ: A105402
Συμπλήρωμα 1 14/09/2018
ΑΔ: A105523
Προϋπολογισμός: € 940.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη