ΤΕΠΜ 611 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.ΟΡΦΑΝΟΥ 210-9008830
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Οι προσφορές θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο της ΔΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112, όροφος 6ος από 8.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ 611
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2018
ΑΔ: A101519
Συμπλήρωμα 1 14/03/2018
ΑΔ: A102656
Προϋπολογισμός: € 144.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη