ΤΕΜΠ-634 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 21/10/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/11/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (τηλ: 210 8214803)
Υποβολή: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TENDER ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ"

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΜΠ-634
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/10/2020
ΑΔ: A116698
Συμπλήρωμα 1 21/10/2020
ΑΔ: A116756
Προϋπολογισμός: € 110.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ