ΔΠΑΝ-19024 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/03/2019 - 10:18

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ.:210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα
Για Τεχνικά Θέματα Ρωμανός Σταύρος 210 9008849

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης Μονάδων Νο3 και Νο4 MAN 12V32 του ΑΣΠ Μήλου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-19024
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/02/2019
ΑΔ: A107196
Προϋπολογισμός: € 73.390,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ