ΔΠΑΝ-18075 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/11/2018 - 11:14

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπουλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λ. Συγγρού 112, Αθήνα
Π. Κατσικέας τηλ: 210 9008804 για Τεχνικά Θέματα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Κινητήρα DIESEL τύπου CUMMINS VTA28G5 για τις ανάγκες του ΤΣΠ Μεγίστης.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-18075
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/11/2018
ΑΔ: A105746
Προϋπολογισμός: € 45.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ