ΔΠΑΝ-18069 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/11/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/11/2018 - 09:03 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗΑ.Ε./ΔΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
Για τεχνικά θέματα Σταύρος Ρωμανός τηλ: 210 9008849

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά τεσσάρων (4) φορητών Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) από τον ΑΣΠ Μυκόνου στον ΑΣΠ Λέσβου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-18069
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/10/2018
ΑΔ: A105666
Συμπλήρωμα 1 02/11/2018
ΑΔ: A105716
Προϋπολογισμός: € 40.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ