ΔΠΑΝ-18053 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/09/2018 - 10:34

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ:2109008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
Για Τεχνικά Θέματα -Α. Μουστάκας τηλ:210 9008824

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός πεδίου Μέσης Τάσης τύπου QMTC 24 για τον ΑΣΠ ΚΩ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-18053
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/08/2018
ΑΔ: A105409
Προϋπολογισμός: € 25.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ