ΔΠΑΝ-18027 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2018 - 15:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λ. Συγγρού 112
Α. ΚΑΤΣΑΝΗΣ τηλ: 22510 41607 για τεχνικά θέματα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών : Τμήμα ποδός διωστήρα κάτω (δύο μέρη) Μονάδας FINCANTIERI-SULZER 18ZAV40S του ΑΣΠ Λέσβου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-18027
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/05/2018
ΑΔ: A102974
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ