ΔΠΑΝ-18021 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2018 - 15:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λεωφ. Συγγρού 112
Για τεχνικά Θέματα Σταύρος Ρωμανός τηλ: 210 9008849

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δεκαοκτώ (18) Αντλιών Υψηλής Πίεσης καυσίμου LFO FUEL INJECTION PUMP (TYPE PEO-G091V1) [P.N. 165 001] για τις Μονάδες WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σύρου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-18021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/04/2018
ΑΔ: A102893
Προϋπολογισμός: € 54.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ