ΔΠΑΝ-18017 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2018 - 15:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (210 9008806-714)
Υποβολή: ΔΠΑΝ οδός Λ. Συγγρού, αριθ. 112
Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ), οδός Λ. Συγγρού, αριθ. 112, Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, τηλέφωνο 210 9238711. Πληροφορίες παρέχονται από τους: Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΠΑΝ, τηλ. 210 9008806-714) για γραμματειακά θέματα A. ΓΑΡΔΕΡΗΣ (ΔΠΑΝ, τηλ. 210 9008852) για τεχνικά θέματα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός σώματος Κινητήρα (PN: 37807-90010) και ενός Στροφαλοφόρου Άξονα Πλήρη (PN:37820-30011), Κινητήρα MITSUBISHI S16R-PTA ισχύος 1275 kW για ανάγκες της ΔΠΑΝ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΝ-18017
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/03/2018
ΑΔ: A102672
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ