ΔΕΠΑΝ-21142 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/01/2022 - 10:06

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σταυροπούλου Φαλταϊνα τηλ:210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος για τα θέματα του Σταθμού ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ είναι ο κ. Ρωμανός τηλ. 210 9008849 email: aspkalimnos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες διοικητικοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 12 μηνών στον ΑΣΠ Καλύμνου»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21142
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 24.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ