ΔΕΠΑΝ-21131 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2021 - 09:18 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου - τηλ: 210 9008806
Υποβολή: Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ
Φ. ΚΑΜΠΑΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΠ (Υπεύθυνος για θέματα του Σταθμού) Τηλ : 22870 22096 - 22870 31257 Fax : 22870 31285 email: F.Kampanos@dei.gr email : aspmilos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Μήλου για δώδεκα (12) μήνες».

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21131
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
13/12/2021
ΑΔ: A119338
Προϋπολογισμός: € 15.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ