ΔΕΠΑΝ-21130 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2021 - 09:11 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου - τηλ: 210 9008806
Υποβολή: Λ. Συγγρού 112- ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΗΣ Δ/ντης ΑΣΠ Κω (Υπεύθυνος για θέματα του Σταθμού) τηλ : 22420 59260 Fax : 22420 59206 email : aspkos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Κω για δώδεκα (12) μήνες».

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21130
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
13/12/2021
ΑΔ: A119336
Προϋπολογισμός: € 15.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ