ΔΕΠΑΝ-21088 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/09/2021 - 12:58

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σταυροπούλου Φ τηλ:210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112
(ΑΣΠ Καρπάθου) Κουρουμπλάκης Βασίλειος για θέματα του Σταθμού: Τηλέφωνο: 22450-23333/ 22450-22588 Fax: 22450-22669 e-mail: aspkarpathos@dpan.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καρπάθου για δώδεκα (12) μήνες

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21088
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ