ΔΕΠΑΝ-21073 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/10/2021 - 14:31 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ
Σταύρος Ρωμανός για τεχνικά θέματα του Σταθμού. Τηλ: 210 900 88 49 email: S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας των κυρίων μονάδων και του βοηθητικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου για χρονικό διάστημα 12 μηνών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21073
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/09/2021
ΑΔ: A119070
Προϋπολογισμός: € 64.955,76€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ