ΔΕΠΑΝ-21065 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/09/2021 - 12:20

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
Ρωμανός Σταύρος υπεύθυνος για τεχνικά θέματα Τηλ: 210 9008849 Email: S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος αμμοβολής με υαλοσφαιρίδια για το ΣΣΕΑΒ της ΔΕΠΑΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21065
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 8.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ