ΔΕΠΑΝ-21055 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 14/09/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/09/2021 - 15:04

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ:210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ-ΤΥΠ Λ. Συγγρού 112
Σκορδάκης Ανδρέας για Τεχνικά θέματα που αφορούν τον Σταθμό Τηλ: 22540 228313 e-mail : asplimnos@dpan.gr e-mail : a.skordakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών νέων οχετών πολλαπλής εξαγωγής καυσαερίων των Μονάδων Νο1, Νο2 και Νο3 SUMITOMO-NIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου».

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21055
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 30/08/2021
ΑΔ: A118990
Συμπλήρωμα 2 14/09/2021
ΑΔ: A119053
Προϋπολογισμός: € 45.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ