ΔΕΠΑΝ-21021 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/04/2021 - 08:58

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
Γεώργιος Τσατσαρώνης (για θέματα των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Χίου) Τηλέφωνο: 22710-31672 κινητό :6970005092

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Χίου για δώδεκα (12) μήνες

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ