ΔΕΠΑΝ-21015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2021 - 10:39

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρου 112 ΑΘΗΝΑ
Γιαννίκος Παναγιώτη για θέματα των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λέσβου τηλ: 22510- 26120/ 22510- 41607

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσίας για Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λέσβου για δώδεκα (12) μήνες

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 19.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ