ΔΕΠΑΝ-21014 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/03/2021 - 10:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./Λ.Συγγρού 112 Αθήνα
Κων/νος Φεργάδης (ΤΣΠ Σκύρου) για θέματα Σταθμού Τηλ : 2222 93439

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους Υγιεινής και εστίασης του ΤΣΠ Σκύρου για δώδεκα (12) μήνες.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-21014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 19.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ