ΔΕΠΑΝ-2020-13.05.2020 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2020 - 13:54

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΕΠΑΝ Λεωφόρος Συγγρού 112
Υπεύθυνος για τον ΑΣΠ Λήμνου είναι ο κύριος Σκορδάκης Ανδρέας τηλ: 22540-22831

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λήμνου για δώδεκα μήνες.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-2020-13.05.2020
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/06/2020
ΑΔ: A116182
Προϋπολογισμός: € 24.780,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ