ΔΕΠΑΝ-20047 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/09/2020 - 14:57

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σταυροπούλου Φαλταίνα τηλ: 210 9008806 γραμματειακά θέματα
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λεωφόρος Συγγρού 112 Αθήνα
Τζουτζάκης Ιωάννης (υπεύθυνος ΤΣΠ Ικαρίας) Τηλ: 22730 92504

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΣΠ Ικαρίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-20047
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ